Martin Wallner

Martin Wallner
Spoluzakladatel Mixit.cz

Ve škole jsem od základky po vejšku patřil prospěchem spíše mezi podprůměrné studenty, vždy jsem seděl v poslední lavici a většinu času nedával pozor, jelikož jsem si stále o něčem snil. Jedním z těch snů bylo vlastní podnikání, o které jsem se pokoušel současně se svými prvními brigádami. Zároveň jsem čím dál více tušil, že by v dravém korporátním prostředí moje kariéra nemusela být zdaleka tak strmá jako u některých mých spolužáků. Mixit jsem se svým společníkem rozjížděl již během studií a bylo mi hned jasné, že tudy povede cesta mé seberealizace.

Vedlejší specializaci Podnikání jsem si vybral najisto a ani dnes bych neměnil. To nejpodstatnější samozřejmě naučí až praxe v businessu, jednotlivé kurzy jsou ale určitou konkurenční výhodou do startu. A důkazem, že to vyučující berou zodpovědně je i fakt, že jsem státnice udělal až napotřetí, vlastně šlo už o krk 🙂