Tomáš Turek

Tomáš Turek

Zakladatel Daytrip

Pocházím z jižních Čech, na VŠE jsem studoval ekonomii životního prostředí a podnikání. Už při škole jsem prakticky s nulovým kapitálem spoluzaložil CK Shuttle, místní firmu na rozhraní osobní dopravy a cestovního ruchu, která od té doby obsloužila stovky tisíc cestujících. Od roku 2015 rozvíjím Daytrip – globální platformu pro cestování s místními řidiči, která směřuje k tomu stát se významným hráčem na světovém trhu cestovního ruchu.

Praktická vedlejší specializace Podnikání byla vítanou změnou na jinak teoreticky zaměřené škole. Umožnila mi poznat zajímavé lidi z řad hostujících přednášejících, ale především navázat kontakty i dlouhodobá přátelství s desítkami inspirativních a ambiciózních osobností, jimiž byli mí spolužáci.