Meet the Proptech Stars

19. listopadu
2019

Děkujeme našim absolventům Lukaši Balíkovi ze Spaceflow a Maxovi Verteletskému ze Spaceti za představení svých úspěšných startupů, za sdílení svých zkušeností a podnikatelských tipů v rámci diskuse Meet the Proptech Stars. Rozhodně jsme se nenudili. Děkujeme.

Akce byla organizována v rámci ESF OP VVV „Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze“.