Jan Mareš přednášel na univerzitě v Groningenu

V rámci letní školy Exploring Entrepreneurship představil studentům Jan Mareš výzkumný projekt Global Entrepreneurship Monitor, na kterém se v roce 2013 podílel v rámci výzkumného týmu vedeného doc. Martinem Lukešem.

Studenti se dozvěděli o dvou klíčových oblastech výzkumu GEM – APS (Adult Population Survey), který slouží k pochopení podnikatelského chování a postojů na úrovni jednotlivců a NES (National Expert Survey), který se týká výzkumu rámcových podmínek pro podnikání na úrovni státu.

Studenti si mohli poslechnout nejen typy otázek, na které respondenti v rámci průzkumu odpovídají, ale také na možná úskalí, která s sebou tento výzkumný projekt přináší. Studenti si také mohli poslechnout zábavné „historky z natáčení“ ať už z telefonického dotazování v rámci APS či individuálních rozhovorů s experty v rámci NES.

Cílem této návštěvy bylo mj. navázat užší spolupráci s organizačním týmem. Letní škola Exploring Entrepreneurship se totiž koná na různých místech a Katedra podnikání by ji ráda hostila v některém z následujících ročníků.