Výzkum Katedry podnikání byl publikován v prestižním světovém časopise

Článek „Work Values and the Value of Work: Different Implications for Young Adults’ Self-Employment in Europe“ byl publikován v prestižním společenskovědním časopise The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science. Autoři Martin Lukeš, Manuel Feldmann a Federico Vegetti v něm zkoumají otázku, na základě jakých osobních hodnot mladí Evropané vstupují do podnikání, spíše než aby se nechali zaměstnat. Hlavním zjištěním je důležitost nefinanční motivace – zejména důraz, který podnikající mladí lidé dávají na potřebu nezávislosti a kreativity. Naopak pro mladé podnikatele byla méně důležitá potřeba jistoty. Výzkum také nepotvrdil, že by pro mladé podnikatele byla práce sama o sobě v životě důležitější než pro mladé zaměstnance. Vliv finanční motivace také nebyl shledán jako silný. Výsledky poukazují na potřebu podporovat více vnitřní motivaci mladých lidí, aby došlo k rozvoji podnikatelské kultury.