Katedra podnikání se podílela na studii, která právě vyšla v prestižním světovém časopise Technovation

V prestižním světovém časopise Technovation právě vyšla studie, na které se podílela Katedra podnikání a která byla zaměřena na vyhodnocení efektivnosti podpory start-upů formou podnikatelské inkubace …

Hlavní zjištění

  • Nájem inkubátorů měl negativní krátkodobý dopad na tržby z prodeje start-upů.
  • Inkubace zřejmě urychluje růst tržeb z dlouhodobého hlediska.
  • Nájem inkubátorů měl zanedbatelný vliv na tvorbu pracovních míst start-upů.
  • Nebyly nalezeny důkazy odůvodňující veřejné výdaje na podnikatelské inkubátory.

Souhrn
Inovativní start-upy jsou často považovány za klíčový zdroj inovací a vytváření pracovních míst. Jako takové jsou předmětem několika typů podpůrných veřejných politik. Tato studie zkoumá krátkodobé a dlouhodobé dopady podnikatelských inkubátorů na výkonnost inovativních start-upů z hlediska tržeb a tvorby pracovních míst. Velký vzorek N = 2544 inovativních italských start-upů, z nichž bylo 606 inkubováno, bylo sledováno po dobu až šesti let. Tobitova a Poissonova regrese a analýza shody skóre sklonů ukazují na výrazný negativní vliv nájemců inkubátorů na tržby z prodeje a žádný významný vliv inkubace na vytváření pracovních míst. Zjištění také naznačují, že zpočátku negativní vliv inkubace na tržby z prodeje se v dlouhodobém horizontu změní na pozitivní efekt. Dále byly analyzovány vlivy charakteristik inkubátorů z hlediska vlastnictví, certifikace a velikosti na růstu najímaných start-upů, ale tyto účinky byly zanedbatelné. Studie přispívá k literatuře o hodnocení výkonnosti podnikatelské inkubace založené na důkazech. Navrhuje, aby tvůrci veřejných politik snížili svá očekávání ohledně počtu nových pracovních míst vytvořených podporou podnikatelské inkubace.

Odkaz
https://authors.elsevier.com/a/1Yy6tbssdZOwx (platný do 14.6.2019)

Citace
Lukeš, M., Longo, M. C., & Zouhar, J. (2019). Do business incubators really enhance entrepreneurial growth? Evidence from a large sample of innovative Italian start-ups. Technovation, 82-83, 25-34. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2018.07.008