doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.

Zástupkyně vedoucího katedry

Email: jitka.srpova@vse.cz

Kancelář: RB 427

Životopis ke stažení

Zaměření

 • podnikání
 • malé a střední podniky
 • podnikatelský plán
 • společenská odpovědnost firem
 • trvale udržitelné podnikání

Vyučované předměty

 • Zakládání podnikání
 • Řízení růstu nového podnikání
 • Management výzkumu a vývoje
 • Podnikatelské praktikum
 • Základy podnikání

Účast na výzkumných projektech

 • European Academic Network for Open Innovation (EU COST)
 • Sustainaible Corporate Responsibility (IGA FPH VŠE)
 • Inovace a jejich dopad na udržitelný růst organizace (IGA FPH VŠE)
 • Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky (MK – NAKI)

Publikační činnost

 • SRPOVÁ, Jitka a kolektiv. Začínáme podnikat: s případovými studiemi začínajících podnikatelů. Praha: Grada Publishing, 2020. Expert (Grada). ISBN 978-80-271-2253-0.
 • HRONOVÁ, Štěpánka, SRPOVÁ, Jitka. Corporate Sustainability with Focus on HR, Reporting and Financial Performance. In: DVOULETÝ, Ondřej, LUKEŠ, Martin, MÍSAŘ, Jan (ed.). Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2018) [online]. Praha, 31.05.2018 – 01.06.2018. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2018, s. 437–447. ISBN 978-80-245-2274-6. Dostupné z: https://imes.vse.cz/wp-content/uploads/2018/07/Conference_Proceedings_IMES_2018.pdf.
 • HRONOVÁ, Štěpánka, SRPOVÁ, Jitka. Human Resources Education and Training: Non-financial Reporting. In: BESEDA, Jan, ROHLÍKOVÁ, Lucie (ed.). DisCo 2018: Overcoming the Challenges and the Barriers in Open Education -13th conference reader. [online]. Praha, 25.06.2018 – 26.06.2018. Praha : Centre for Higher Education Studies, 2018, s. 50–58. ISBN 978-80-86302-83-6. Dostupné z: http://disconference.eu/cs/program/.
 • HRONOVÁ, Štěpánka, SRPOVÁ, Jitka. Sustainable HR management and aging labor force. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 11th International Days of Statistics and Economics. Conference Proceedings. [online]. Praha, 14.09.2017 – 16.09.2017. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2017, s. 507–517. ISBN 978-80-87990-12-4. Dostupné z: https://msed.vse.cz/msed_2017/article/274-Hronova-Stepanka-paper.pdf.
 • DOSTÁL, Petr, KISLINGEROVÁ, Eva, PEŠEK, Ondřej, HORNÝ, Stanislav, SURYNEK, Alois, JAROŠOVÁ, Eva, SRPOVÁ, Jitka, MÍSAŘ, Jan, SVOBODOVÁ, Ivana, BOUKAL, Petr, VÁVROVÁ, Hana, SCHOLLEOVÁ, Hana, MÜLLEROVÁ, Jana, SIEBER, Martina, SIEBER, Patrik, VONDRA, Zdeněk. Soubor metodik pro efektivní podnikání malých a středních subjektů v sektoru kultury. [Metodika]. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016.
 • HRONOVÁ, Štěpánka, SRPOVÁ, Jitka, KUNZ, Vilém. Aging population and HR sustainability. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 10th International Days of Statistics and Economics [online]. Praha, 08.09.2016 – 10.09.2016. Slaný : Melandrium, 2016, s. 605–615. ISBN 978-80-87990-10-0. Dostupné z: https://msed.vse.cz/msed_2016/article/221-Hronova-Stepanka-paper.pdf.
 • MÍSAŘ, Jan, PEŠEK, Ondřej, SRPOVÁ, Jitka. The Case Study of Implementation of CSR In Creative Industry. In: PETRANOVÁ, Dana, MAGÁL, Slavomír (ed.). Megatrends and media: Critique in Media, Critique of Media. Smolenice, 19.04.2016 – 20.04.2016. Trnava : University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016, s. 146–160. ISBN 978-80-8105-796-0.
 • MÍSAŘ, Jan, SRPOVÁ, Jitka. Implementation of the CSR Canvas by Small and Medium-sized Organizations. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 10th International Days of Statistics and Economics [online]. Praha, 08.09.2016 – 10.09.2016. Slaný : Melandrium, 2016, s. 1270–1280. ISBN 978-80-87990-10-0. Dostupné z: https://msed.vse.cz/msed_2016/article/228-Misar-Jan-paper.pdf.
 • ŠPAČEK, Miroslav, SRPOVÁ, Jitka, RIEDLBAUCH, Václav, PATOČKA, Jiří, JIŘINOVÁ, Kateřina, HÁJEK, Jiří, VEBER, Jaromír, SCHOLLEOVÁ, Hana. Metodika hodnocení inovací pomocí indexu SAII. [Metodika]. Praha, 2016.
 • ŠPAČEK, Miroslav, VEBER, Jaromír, SCHOLLEOVÁ, Hana, SRPOVÁ, Jitka, JIŘINOVÁ, Kateřina, HÁJEK, Jiří, RIEDLBAUCH, Václav, PATOČKA, Jiří. Metodický pokyn k praktickému uplatnění Metodiky hodnocení inovací pomocí indexu SAII. Praha, 2016. CzechTop100 2016/1/1.
 • OSTAPENKO, Galina, SVOBODOVÁ, Ivana, MÜLLEROVÁ, Jana, HARTMAN, Ladislav, MAREŠ, Jan, MÍSAŘ, Jan, ANDERA, Michal, SRPOVÁ, Jitka, HABRMANOVÁ, Blanka, ŠPAČEK, Miroslav, LUKEŠ, Martin. IMECS 2016 (Innovation Management, Entrepreneurship and Corporate Sustainability) [online]. Praha, 26.05.2016 – 27.05.2016. Dostupné z: http://imecs.vse.cz. Celosvětová konference (Účastníků: 92, z toho zahraničních: 59).
 • LUKEŠ, Martin, SVOBODOVÁ, Ivana, MAREŠ, Jan, SRPOVÁ, Jitka (ed.). Innovation Management and Corporate Sustainability IMACS 2015 [online]. Praha, 21.05.2015 – 22.05.2015. Praha : Oeconomica, 2015. 334 s. ISBN 978-80-245-2092-6. Dostupné z: http://imacs.vse.cz/wp-content/uploads/2015/08/Proceedings-IMACS-2015-full-papers-APA.pdf.
 • MÍSAŘ, Jan, SRPOVÁ, Jitka. CSR Model For Small And Medium-sized Enterprises In Cultural Enterprises. In: LUKEŠ, Martin, SVOBODOVÁ, Ivana, MAREŠ, Jan, SRPOVÁ, Jitka (ed.). Innovation Management and Corporate Sustainability: Proceedings of the 3rd International Conference [online]. Praha, 21.05.2015 – 22.05.2015. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2015, s. 206–218. ISBN 978-80-245-2092-6. Dostupné z: http://imacs.vse.cz/wp-content/uploads/2015/08/Proceedings-IMACS-2015-full-papers-APA.pdf.
 • MÍSAŘ, Jan, SRPOVÁ, Jitka. Implementation of CSR in the Cultural and Creative Industries. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 9th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings [online]. Praha, 10.09.2015 – 12.09.2015. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2015, s. 1145–1158. ISBN 978-80-87990-06-3. Dostupné z: http://msed.vse.cz/msed_2015/article/127-Misar-Jan-paper.pdf.
 • ŠPAČEK, Miroslav, SRPOVÁ, Jitka, HÁJEK, Jiří, JIŘINOVÁ, Kateřina, PATOČKA, Jiří, SCHOLLEOVÁ, Hana. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích (Závěrečná zpráva). Praha : Vysoká škola ekonomická, 2015. 24 s.
 • DOSTÁL, Petr, DIANOVÁ, Markéta, aj. Applied Cultural Economics: Surveys Accross Europe and in Czech Municipalities. 1. vyd. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2014. 220 s. ISBN 978-80-86175-98-0. (Další autoři: KOUBA, Vojtěch, MÍSAŘ, Jan, MÜLLEROVÁ, Jana, PÁTEK, Zdeněk, SRPOVÁ, Jitka, SVOBODOVÁ, Ivana).
 • MÍSAŘ, Jan, SRPOVÁ, Jitka. Společenská odpovědnost firem v kulturním a kreativním průmyslu ve vybraných lokalitách. In: Sborník přípěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2014 [online]. Brno, 23.10.2014. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2014, s. 818–826. ISBN 978-80-7509-139-0. Dostupné z: http://www.icabr.com/respo/RESPO_2014.pdf.
 • SRPOVÁ, Jitka, MEJDRECH, Vlastimil. Ekonomický prediktivní model. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2014. 152 s.
 • MÍSAŘ, Jan, SRPOVÁ, Jitka. Corporate Social Responsibility of Entities Operating in Culture. In: TÓTH, Miroslav (ed.). Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013. Zborník vedeckých prác. Bratislava, 16.05.2013. Bratislava : Ekonóm, 2013, s. 400–405. ISBN 978-80-225-3636-3.
 • SRPOVÁ, Jitka, MÍSAŘ, Jan, PEŠEK, Ondřej. Social Responsibility and Entrepreneurship in Culture. In: Economy, Finance and Management of Companies – Year 2013, ZBORNÍK VEDECKÝCH STATÍ PRI PRÍLEŽITOSTI 60. VÝROČIA ZALOŽENIA FAKULTY PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU EU V BRATISLAVE [CD]. Bratislava, 14.11.2013. Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2013. 7 s. ISBN 978-80-225-3651-6.
 • SRPOVÁ, Jitka, MÍSAŘ, Jan. Společenská odpovědnost v oblasti kultury a umění. In: Ekonomika v pohybu. Praha, 19.06.2013 – 20.06.2013. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2013. 7 s. ISBN 978-80-245-1943-2.
 • DOSTÁL, Petr, DIANOVÁ, Markéta, HANZLÍK, Jan. European Context of Czech Cultural Sector. 1. vyd. Slaný : Melandrium, 2012. 175 s. ISBN 978-80-86175-83-6. (Další autoři: ČERNÁ, Jitka, CHYTKOVÁ, Zuzana, JANSA, Hynek, KARLÍČEK, Miroslav, KOUBA, Vojtěch, MÍSAŘ, Jan, MÜLLEROVÁ, Jana, SRPOVÁ, Jitka, SVOBODOVÁ, Ivana, STRÁNSKÁ, Alžběta).
 • MÍSAŘ, Jan, SRPOVÁ, Jitka. Approaches to Application of CSR In The Selection Countries. In: TÓTH, Miroslav (ed.). Aktuálne problémy v podnikovej sféry. Bratislava, 7.05.2012. Bratislava : Ekonóm, 2012, s. 328–333. ISBN 978-80-225-3427-7.
 • PICHANIČ, Mikuláš, HABRMANOVÁ, Blanka, SRPOVÁ, Jitka, STAŇKOVÁ, Anna. The Importance of Factors and Forms for Entrepreneur’s Exit from Founded SMEs. In: GELDEREN, Marco van (ed.). 57th World Conferemce of the International Cpuncil for Small Business – Leading from the Edge [CD-ROM]. Wellington, 10.06.2012 – 13.06.2012. Wellington : ICSB, 2012. 35 s. ISBN 978-0-9819028-4-5.
 • SRPOVÁ, Jitka, MÍSAŘ, Jan. Společenská odpovědnost subjektů podnikajících v kultuře – výsledky z pilotního výzkumu v Pacově. In: DOSTÁL, Petr, DIANOVÁ, Markéta et al.(ed.). Management kultury. Sborník z milníkové konference projektu NAKI. Praha, 14.09.2012. Slaný : Melandrium, 2012, s. 74–79. ISBN 978-80-86175-81-2.
 • SRPOVÁ, Jitka, MÍSAŘ, Jan. Comparison of Approaches to CSR in Selected Countries. Bratislava : ALDO Bratislava, 2012. 7 s. ISBN 978-80-970759-2-7. In: Manažment podnikania a vecí verejných – zborník vedeckých prác II.Ročník, č.2, 2012.
 • SRPOVÁ, Jitka, KUNZ, Vilém, MÍSAŘ, Jan. Uplatňování principů CSR u podnikatelských subjektů v české republice. Ekonomika a management. 2012, roč. 6, č. 4, s. 44–57. ISSN 1802-8470.
 • SRPOVÁ, Jitka, KUNZ, Vilém. Firemní filantropie a její uplatňování v ČR. In: TÓTH, Miroslav (ed.). Aktuálne problémy v podnikovej sféry. Bratislava, 7.05.2012. Bratislava : Ekonóm, 2012, s. 520–523. ISBN 978-80-225-3427-7.
 • VEBER, Jaromír, SRPOVÁ, Jitka, aj. Podnikání malé a střední firmy. 3. aktual. a dopl. vyd. Praha : Grada Publishing, 2012. 336 s. ISBN 978-80-247-4520-6. (Další autoři: CARDOVÁ, Zdeňka, DVOŘÁKOVÁ, Zuzana, HABRMANOVÁ, Blanka, HARTMAN, Ladislav, HRABAL, Jindřich, KREJČÍ, Filip, KŘÍŽEK, Miroslav, KUBÁLKOVÁ, Markéta, KUNZ, Vilém, MIKOLÁŠ, Zdeněk, MÜLLEROVÁ, Jana, PEŠEK, Ondřej, SEKANINA, Jan, SVOBODOVÁ, Ivana, ŠIMAN, Josef, VEBER, Jaromír).
 • KUNZ, Vilém, SRPOVÁ, Jitka. CSR reporting and its use by enterprises in the Czech Republic. Management: Science and Education. 2012, roč. 1, č. 1, s. 31–34. ISSN 1338-9777.
 • KUNZ, Vilém, SRPOVÁ, Jitka. Implementace CSR do firemní praxe. Bratislava : ALDO Bratislava, 2012. 7 s. ISBN 978-80-970759-2-7. In: Manažment podnikania a vecí verejných – Zborník vedeckých prác II. ročník, č.2, 2012.
 • MCLARTY, Roy, PICHANIČ, Mikuláš, SRPOVÁ, Jitka. Factors Influencing the Performance of Small to Medium-Sized Enterprises: An Empirical Study in the Czech Republic. International Journal of Management. 2012, roč. 29, č. 3, s. 36–47. ISSN 0813-0183.