Srovnání finančních výsledků subjektů podpořených podnikatelskou infrastrukturou s nepodpořenými subjekty v ČR

Doba realizace: 2017 – 2018
Financováno z: IGA VŠE
Obsah projektu: Cílem projektu bylo vyhodnocení vlivu pobytu v inkubátoru/akcelerátoru na výkonnost podpořených subjektů v České republice. V rámci studie jsme provedli kontrafaktuální dopadovou analýzu, kdy jsme porovnali finanční výsledky firem sídlících v inkubátorech s obdobnými firmami (na základě činnosti, regionu působnosti, právní formy, stáří, apod.), které v podnikatelské infrastruktuře nesídlily. Podařilo se nám získat data za období let 2003-2015, a proto jsme porovnávali pouze firmy založené po roce 2003. Z provedené analýzy překvapivě vyplynulo, že firmy podporované podnikatelskou infrastrukturou vykazují v porovnání s ostatními v průměru horší finanční výsledky ve smyslu tržeb, provozní marže, přidané hodnoty, obratu aktiv, celkové výše aktiv a výše mzdových nákladů (a to jak za celé období let 2003-2015, tak i jen za poslední roky 2013-2015).
Koordinátor projektu na VŠE: Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc.
Další zapojení členové Katedry podnikání: