Výzkum současných podnikatelských aktivit v ČR a zachycení jejich změn v posledním období a porovnání v mezinárodním kontextu metodou GEM

Doba realizace: 2013 – 2015
Financováno z: TAČR (TB930MPO001)
Obsah projektu: Mezinárodní výzkum Global Entrepreneurship Monitor (dále GEM) byl poprvé realizován v roce 1999 za účasti deseti zemí. V roce 2013 se na něm podílelo již 69 zemí. Česká republika se poprvé výzkumu zúčastnila v roce 2006. Projekt navazuje na výzkum v předchozích letech postavený na analýze GEM, která byla v ČR zpracována v roce 2006 a 2011, a analyzuje podnikatelskou aktivitu obyvatel, jejich postoje a aspirace s podnikáním spojené a také faktory, které podnikatelskou aktivitu ovlivňují. Díky zapojení do největšího světového projektu je také možné aktuální mezinárodní srovnání. V rámci projektu byl rozšířen počet respondentů umožňující výrazně přesnější analýzy a současně byla zahrnuta specifická témata jako např. sociální podnikání, předávání firem, zdroje inovací, ochota ke spolupráci s výzkumnou sférou, podpora designu, exportu či snižování energetické náročnosti. Samostatná část dotazování je věnována vnímání, postojům a zkušenostem podnikatelů ve vztahu k různým formám podpory podnikání, bariérám podnikání a doporučením pro příští programové období. Výsledky projektu jsou tak využity při přípravě podpůrných nástrojů v programovém období 2014–2020 v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a dále v rámci jeho realizace.
Koordinátor projektu na VŠE: doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.
Další zapojení členové Katedry podnikání: Ing. Ondřej Dvouletý
Výzkumná zpráva: