Prekarita jako reálná zkušenost sebezaměstaných a mikropodniků

Doba realizace: 2020–2023
Financováno z: TA ČR (TL03000670)
Obsah projektu: Cílem projektu je podpora a inovace českého podnikatelského prostředí se zaměřením na sebezaměstnané osoby a mikropodniky (do 10 zam.) skrze analýzu a z ní vyplývající návrhy na eliminaci rizik nebo omezení, které se s těmito typy podnikání pojí. Zároveň jsme se zaměřili i na nové firmy, u kterých výzkum ve světě ukazuje, že nejvíce přispívají k tvorbě pracovních míst. Obecně se ale malé firmy a živnostníci potýkají se specifickými formami znevýhodnění (nižší a nepravidelné příjmy apod.). V tomto projektu jsme identifikovali ty skupiny sebezaměstnaných a mikropodniků, kde se nejvíce projevují specifické formy prekarity a nabídli jsme možná řešení těchto rizik, a to primárně zainteresovaným orgánům veřejné správy, které mají podporu podnikatelů ve své gesci.
Výstupy projektu: Tisková zpráva (shrnující projekt)

Souhrnná výzkumná zpráva: Prekarita jako reálná zkušenost sebezaměstnaných a mikropodniků

Prezentace pro studenty: Rizika při zakládání nových firem a jak jim předcházet

Coworking jako model podpory OSVČ: Přehled

Odborný článek “Home office is the here and now.” Digital nomad visa systems and remote work-focused leisure policies

Odborný článek „Struggling financially but feeling good? Exloring the well-being of early-stage entrepreneurs“ (zaslán do recenzního řízení v Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies

Odborný článek „It’s a Different Kind of Distraction. Micro-Entrepreneurs’ Wellbeing, Satisfaction, and the Role of Coworking Spaces“ (zaslán do recenzního řízení v Journal of Small Business and Enterprise Development)

Koordinátor projektu: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Koordinátor projektu na VŠE: prof. Mgr. Ing. Martin Lukeš, Ph.D.
Další zapojení členové Katedry podnikání: doc. Ing. Jan Zouhar, Ph.D., doc. Mgr. Marko Orel, Ph.D., doc. Ondřej Dvouletý, Ph.D.